جنگ، کار تا پیروزی… نام آلبومی شامل ده قطعه پوستره که به سفارش خانه طراحان و گرافیک انقلاب اسلامی وابسته به سازمان هنری رسانه‌ای اوج توسط آتلیه طراحی گرافیک سه در چهار طراحی و اجرا شده.

مجموعه کارها به خوبی یک حرف رو می زنن. این که جهاد مقدس ما تمام نشده و هنوز در ابتدای راهیم. این که ادامه دهنده خون و جهاد و یاد و نام بزرگ‌مردان دفاع مقدس همین مردان کار امروز هستند که چرخ اقتصاد این ملک همیشه آباد رو می گردونن؛ چرخی که این روزها هدف تیر خصم بیرون و منافق درون این ملکه.

مجموعه نمایشگاهی جنگ کار تا پیروزی

مجموعه نمایشگاهی جنگ کار تا پیروزی

مجموعه نمایشگاهی جنگ کار تا پیروزی

مجموعه نمایشگاهی جنگ کار تا پیروزی

مجموعه نمایشگاهی جنگ کار تا پیروزی

مجموعه نمایشگاهی جنگ کار تا پیروزی

P-6

P-7

P-8

P-9

P-10

 تصاویر فوق، مجموعه نمایشگاهی جنگ، کار تا پیروزی

با محوریت شهدا و نسل امروز می باشد،

که برای مناسبت های مختلف مناسب است.

…………………………………

برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصاویر کلیک نمایید.

… برگرفته از سایت خانه طراحان انقلاب اسلامی