کوله بارى پر زمهر انبیا دارد شهید / سینه‏اى چون صبح صادق، باصفا دارد شهید

این نه خون است اى برادر بر لب خشکیده‏اش‏ / بر لب خونرنگ خود، آب بقا دارد شهید

قالب های جدید و زیبا با دفاع مقدس-شماره۱

قالب های جدید و زیبا با دفاع مقدس-شماره1

جهت دریافت قالب با ذکر صلوات کلیک کنید

 مشاهده قالب

دریافت قالب شماره یک دفاع مقدس برای بلاگفا

دریافت قالب شماره یک دفاع مقدس برای میهن بلاگ

داستان نوشت :

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
در تورات نقل شده : موسى (ع ) در مناجات خود، به خدا عرض کرد: ((پروردگارا آیا تو نزدیک هستى ، تا با تو (آهسته ) راز و نیاز کنم ، با دور هستى ، تا فریاد کنم ؟))
خداوند به او وحى کرد: ((اى موسى ! من همنشین کسى هستم که مرا یاد کند)).
موسى (ع ) عرض کرد: در آن روزى که پناهگاه براى کسى نیست ، (یعنى در روز قیامت ) چه کسى در پناه تو است ؟
خداوند فرمود: ((آنان که مرا یاد کنند، من نیز آنها را یاد کنم ، و آنان که به خاطر خشنودى با همدیگر دوستى کنند، من نیز آنها را دوست دارم ، اینها(این دو دسته ) همانهایند که اگر خواسته باشم بلائى بر اهل زمین فرو فرستم ، آنها را یاد کنم ، و به خاطر وجود آنها، بلا را از اهل زمین دفع مى نمایم ))