قالب جدید و زیبای ظهور تقدیم به منتظران حضرت موعود (عج)

قالب جدید و زیبای ظهور

مشاهده قالب جدید و زیبای ظهور (کلیک کنید)

قالب جدید و زیبای ظهور

دریافت قالب جدید و زیبای ظهور با ذکر صلوات جهت تعجیل

قالب جدید و زیبای ظهور

پ.ن:تهمت

یک روز مردی که طالب دانش و معرفت بود برای دریافت پاسخ هفت مسئله، پس از پیمودن هفتصد فرسنگ راه، به نزد امیرالمؤمنین علی (ع) آمد و گفت: «یا امیرالمؤمنین! من هفتصد فرسخ راه آمده ام تا از هفت مسئله سؤال کنم». امام (ع) فرمود: «هر سؤالی مایلی بپرس.»

آن مرد گفت: ۱ – سنگین تر از آسمان، پهناورتر از زمین، بی نیازتر از دریا، سخت تر از سنگ، سوزان تر از آتش، سردتر از سرما و تلخ تر از زهر چیست؟

حضرت در پاسخ او فرمود:

– از آسمان سنگین تر، تهمت و افترا بر شخص بی گناه است؛

– از زمین پهناورتر، دامنه حق و حقیقت است؛

– از دریا بی نیازتر، دل مرد قناعت پیشه است؛

– از سنگ سخت تر، دل شخص منافق است؛

– از آتش سوزان تر، [ظلم و ستم ] پادشاه ستم کار است؛

– از سرما سردتر، درخواست کردن از شخص بخیل است؛

– و از زهر تلخ تر، صبر و بردباری است [ولی ثمره شیرین دارد].

صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند

بر اثر صبر نوبت ظفر آید

به نقل از: آفات زبان در آیات قرآن، احادیث، قصص و حکایات، محسن غفاری