سلام وقت بخیر!

حتی فکرش هم عذاب آوره …

که

روز قیامت یک شاکی خصوصی داشته باشم …

که نتونم هیچ توجیهی براش بیارم!

آن هم نماز

خب ، حق دارد ، حقش را آن طور که باید ادا نکردم …

 

شکایت نماز ...

عکس نوشت :

حیفم اومد عکس رو برش بزنم و به صورت مربع منتشر بشه! امروز غروب ، حوالی شهرستان علی آباد کتول استان گلستان ، ورزش روزانه …

پی نوشت :

حضرت امام صادق علیه السلام :

کسى که از حق دَم مى زند با سه ویژگى شناخته مى شود: ببینید دوستانش چه کسانى هستند؟ نمازش چگونه است؟ و در چه وقت آن را مى خواند؟

محاسن ص ۲۵۴، ح ۲۸۱