آری ! آنچه عنان وجودم را در کف دارد ، ارواح بلندی است که از مشتی خاک ، شلمچه ساخته اند . قربان آن ستونی که نیمه های شب پیچ و خم خاکریزها را به آرامش حرکت ابرها طی می کرد . قربان آن اشکی که در پرتو منورهای عشق با لبخند ، عقد اخوت می خواند .
قربان آن انگشتی که وقتی برماشه بوسه می زد ، تمام کائنات بر آن بوسه می زدند . قربان آن نمازی که در سنگر شروع می شد و در بهشت به اتمام می رسید . ای مردم ! به حرم پاک امام قسم ، وقتی « بخشی » در کنج خاکریزی آرام گرفته بود ، تا ساعتها نمی دانستم که خواب است یا شهید گشته ، وقتی می گویم بخشی ، شما قلم بردارید و هر آنچه از خوبی می دانید بنویسید ، آنگاه چهره معصومش بر صفحه ظاهر می شود .

دریافت بنر لایه باز هفته دفاع مقدس شماره ۱

دریافت بنر لایه باز هفته دفاع مقدس شماره 1

دریافت با ذکر صلوات

دریافت بنر لایه باز هفته دفاع مقدس شماره 1

دل نوشت :

گریه ام صدا ندارد ..

اما فریادی دارد که به وقتش انتقام خواهد گرفت ..

🙁
#ان_ربک_لبالمرصاد