تصویر لایه باز امام خامنه ای شماره هفت

تصویر لایه باز امام خامنه ای شماره هفت  

“اگر خدای کریم کمک کند به همان میثاق طلبگی متعهد و پایبند خواهم بود.
مقام معظم رهبری

با ذکر صلوات کلیک کنید

تصویر لایه باز امام خامنه ای شماره هفت