باز جمعه شد!

و من …

از خدا می خواهم

مرا تحریم کنی!

آن وقت من می مانم و تو و تمام گزینه های روی میز!

باز جمعه شد!

عکس (با کمی ادیت) : مسعود محمدی

دل نوشت :

کاش می شد واژه ها را شست وانتظار را تفسیر کرد ولی افسوس…